Make your own free website on Tripod.com

The Official Website of Santo Niņo de Ternate Parish Ternate, Cavite, Philippines

About the Parish

Home
About the Parish
Favorite Links
Contact Me
Photo Gallery
New Page Title

This is the page where the Parish of Santo Niņo de Ternate will be described in more detail.

HISTORY

In 1513, Portugese suceeded in capturing Moluccas or the so called Spice Islands, one of the most progressive part of the world and Ternate was a town of it.  Saint Francis Xavier, a Portugese Jesuit Missionary, founded a Christian Community in the said area. On the other hand, in 1574, many Christian Mollucans fought against Portugese because of their harsh government over Mollucans.  When the throne of Spain and Portugal was merged by King Philip II, many Spanish Expeditions were sent to conquer Mollucas in 1606, and they suceed in capturing Ternate, Moluccas.

Sa kabilang dako, ang mga Espanyol ay napilitang iwan ang Ternate, Moluccas.  Nang ang mga Espanyol na sundalo ay ipinadala sa Maynila, 200 na matapat na Kristiyanong Mardicas  ang sumama sa kanila sa Maynila.  Bilang gantimpala sa kanilang katapatan at dedikasyon, ipinadala sila sa isang dalampasigan sa hilagang bahagi ng Maragondon na pinangalanan nilang Ternate bilang pag-alala sa kanilang pinagmulang lugar.  Sa kanilang pagdating sa Ternate noong 1663, kasama nila ang Imahe ng Santo Nino de Ternate.  At noong 1692 ang unang simbahang yari sa bato ay nakumpleto at natapos.

Pitong pamilya ng Mardikas ang nagdala sa Imahe ng Santo Nino de Ternate sa Ternate, sila ay ang mga sumusunod, Nino Franco, de Leon, Esteibar, Pereira, Ramos, dela Cruz at Nigoza.  Ang Imahe ng Santo Nino ang sinasabing tagapag-ligtas at gabay ng mga Ternateno sa kanilang buhay.

What is New?

Here's a list of some of my favorite movies:

Jules and Jim, Manhattan, Breaking the Waves

The Official Website of Santo Niņo de Ternate Parish.